Privacy Policy

BI Firm AB driver webbplatsen https://www.spiderads.io. och mjukvaran SpiderAds (”tjänsten”)

Den här sidan informerar dig om våra policyer angående insamling, och användning av personuppgifter när du använder vår webbplats och mjukvara SpiderAds och de val du har kopplat till dessa uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor.

Service
Tjänsten avser webbplatsen https://www.spiderads.io och mjukvaran SpiderAds.

Personlig information
Personuppgifter avser uppgifter om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller sannolikt kommer i vår ägo).

Kakor
Cookies är små bitar av data som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Datakontrollant
Personuppgiftsansvarig avser den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas.

För syftet med denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Databehandlare (eller tjänsteleverantörer)
Databehandlare (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Datasubjekt (eller användare)
Den registrerade är varje levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning
Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data Personlig information
När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

• E-postadress

• Förnamn och efternamn

• Telefonnummer

• Adress, stat, provins, postnummer, stad

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användning av data
BI Firm AB använder den insamlade informationen för olika ändamål:
• Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
• För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
• För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
• Att ge kundsupport
• För att övervaka användningen av vår tjänst
• Att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
• För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR)
Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), beror BI Firm ABs rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem.

BI Firm AB kan behandla dina personuppgifter eftersom:
• Du har gett oss tillåtelse att göra det
• Vi behöver utföra ett kontrakt med dig
• Behandlingen ligger i vårt legitima intresse och den åsidosätts inte av dina rättigheter
• För betalningshanteringsändamål
• Att följa lagen

Lagring av data
BI Firm AB Ltd kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

BI Firm AB kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Irland och väljer att lämna information till oss, vänligen notera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Irland och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

BI Firm AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av data
Juridiska krav
BI Firm AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:
• Att följa en laglig skyldighet
• För att skydda och försvara rättigheterna eller egendomen som tillhör BI Firm AB
• För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
• För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
• För att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av data
Säkerheten för din data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

”Spår inte”-signaler
Vi stöder inte Do Not Track (”DNT”). Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.
Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt General Data Protection Regulation (GDPR)
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. BI Firm AB strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. Närhelst det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet med dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där BI Firm AB förlitade sig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer
Vi kan anlita tredje parts företag och individer för att underlätta vår Tjänst (”Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.
Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analytics
Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics
Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google AdWords
Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.
Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads
Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.
För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.
Du kan lära dig mer om intressebaserad reklam från Facebook genom att besöka denna sida: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Följ dessa instruktioner från Facebook för att välja bort Facebooks intressebaserade annonser: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för onlinebeteendereklam som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avregistrera dig med din mobila enhetsinställningar.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet
Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år (”Barn”).
Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.
Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” överst i denna sekretesspolicy.
Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: support@spiderads.io